Pracuję w najbliższym mi podejściu ericksonowskim, korzystając też z myślenia systemowego, współczesnej wiedzy neuropsychologicznej i elementów mindfullness. W czasie sesji stosuję techniki hipnozy ericksonowskiej (praca w transie), odwołuję się do doświadczeń zmysłowych, czerpię ze skojarzeń, inspiracji baśni i mitów – pozwalam im mówić do rodzin, a rodziny zapraszam do opowiadania siebie przez obraz i metaforę.

Lubię towarzyszyć zarówno kobietom jak i mężczyznom w poszukiwaniu równowagi, spożytkowaniu doświadczeń i zaprzyjaźnianiu się ze sobą. Sama wciąż jeszcze uczę się pić ciepłą (nie ostygłą) kawę.

Pracuję indywidualnie z dorosłymi:

 • zgłaszającymi problem wahań nastroju, stanów depresyjnych i lękowych, zaburzeń uwagi i funkcji wykonawczych (ADHD, ADD),
 • odczuwającymi brak satysfakcji z życia, niezadowolenie z siebie,
 • borykającymi się z niską samooceną, brakiem asertywności,
 • doświadczającymi trudności i uwikłania w relacjach z rodziną pochodzenia,
 • przeżywającymi utratę, żałobę, kryzys,
 • stojącymi w obliczu ważnych wyborów lub nieuniknionych zmian lub poszukujących swojej drogi zawodowej.

Zapraszam rodziny, pary i rodziców:

 • doświadczających trudności wychowawczych i relacyjnych z dziećmi w każdym wieku,
 • przechodzących przez zmiany rozwojowe – narodziny dzieci, dorastanie, podjęcie lub rezygnacja z pracy przez jedno z małżonków,
 • w kryzysowych i trudnych sytuacjach (w tym samodzielne rodzicielstwo, konflikt okołorozwodowy i relacje w rodzinach patchworkowych, inne zmiany życiowe),
 • obciążonych przewlekłym stresem wynikającym z choroby jednego z członków lub innych wyzwań losowych.

Nie pracuję z osobami poniżej 18 r.ż. bez udziału w terapii przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego.

Doświadczenie zawodowe:

Od ponad 20 lat pracuję w obszarze wspierania rozwoju.

 • Zanim zostałam psychoterapeutą pracowałam na uczelni jako wykładowca – szkoliłam w zakresie komunikacji i kontaktu pomocowego mediatorów, doradców zawodowych, asystentów osób niepełnosprawnych.
 • Jako trenerka w organizacjach pozarządowych pracowałam z osobami bezrobotnymi, studentami, matkami powracającymi na rynek pracy.
 • Przeprowadziłam kilkaset godzin treningów i konsultacji: w tym coaching kariery, treningi asertywności dla kobiet, warsztaty pracy z konfliktem i warsztaty umiejętności wychowawczych.
 • Pracowałam kilka lat jako psycholog szkolny w publicznej oświacie w Warszawie,
 • Współpracowałam z Fundacją MaMa a obecnie z Fundacją Rozwód? Poczekaj…. jako coach i psychoterapeuta.
 • Prowadzę też diagnozę, poradnictwo i terapię w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie.

Wykształcenie:

 • Pracę magisterską i doktorską z psychologii obroniłam w Instytucie Psychologii UJ w Krakowie.
 • Jestem certyfikowanym trenerem komunikacji międzykulturowej.
 • Ukończyłam 60-godzinny kurs coachingu wg akredytacji ICF oraz 40-godzinne szkolenie z mediacji rodzinnych.
 • Zrealizowałam roczny kurs terapii Krótkoterminowej, 2-letnie studium Psychoterapii Zorientowanej na Proces, i 1 rok szkolenia z terapii systemowej realizowanego przez zespół Ambulatorium Terapii Dzieci Młodzieży CM UJ w Krakowie, roczne studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi (PIE) i kurs z podstaw Dialogu Motywującego.
 • Odbyłam liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dziecka krzywdzonego (m in. FDDS), psychoterapii nastolatków, terapii par.
 • Odbyłam staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i letnie praktyki w szpitalu psychiatrycznym „Komorów”
 • Jestem w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii ericksonowskiej (tzw. Curriculum) w PIE w Łodzi.

Pracuję pod superwizją.

Jesteś u nas pierwszy raz?
Poznaj naszych specjalistów Jak pomagamy?


Potrzebujesz pomocy w wyborze specjalisty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Śródmieście

ul. Marszałkowska 18 lokal 12
00-590 Warszawa
(wejście na podwórze przy Marszałkowskiej 18, klatka 2, lokal 12)
lub