Psychoterapię postrzegam jako bycie towarzyszem w drodze wspierania indywidualnego procesu rozwoju, lepszego rozumienia siebie, doświadczanych emocji, wprowadzenia konstruktywnych zmian we własnym życiu. Kluczowe jest dla mnie holistyczne postrzeganie pacjenta, z jego uczuciami, myślami, ciałem. Szczególne znaczenie przypisuję relacji terapeutycznej, w której pacjent może doświadczyć akceptującego i empatycznego kontaktu, by mógł korzystać z poczucia własnej sprawczości, możliwości dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów.

Osią mojej pracy jako psychoterapeuty jest podejście humanistyczne. Prowadzona przeze mnie terapia ma charakter integratywny, wykorzystując elementy różnych nurtów terapeutycznych, dobierając znane z nich techniki do bieżących potrzeb pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą i wynikami badań naukowych w tym zakresie.

Pracuję z osobami, które:

 • zmagają się z depresją, lękiem, przygnębieniem,
 • doświadczają smutku, lęku, wahań nastroju, bezradności, osamotnienia,
 • przeżywają trudności związane z orientacją seksualną,
 • pozostają w sytuacji konfliktu lub rozstania z bliską osobą,
 • chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie,
 • chciałyby nauczyć się nazywać i rozpoznawać swoje uczucia i emocje,
 • doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • mają wrażenie, że utraciły kontrolę nad swoim życiem, odczuwają kryzysy egzystencjalne,
 • mają wątpliwości co do własnej wartość.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2006 roku pracuję jako psycholog. Umiejętności zawodowe zdobywałam w placówkach specjalistycznych oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi i w ramach międzynarodowego wolontariatu. Zajmuję się psychoterapią a także diagnozą i pomocą psychologiczną.
 • obecnie prowadzę indywidualną praktykę psychoterapeutyczną.
 • przez 15 lat byłam zatrudniona jako psycholog sądowy w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów.
 • współpracując z Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej Res Humanae uczestniczyłam
  w projektach pomocy terapeutycznej i socjalnej wobec podopiecznych Fundacji oraz programach Interwencji Kryzysowej dla osób żyjących z HIV/AIDS.
 • jako psycholog pracowałam w Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Warszawie.
 • kliniczny staż zawodowy odbywałam w Oddziale Zapobiegania Nawrotom Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Leczenia Zaburzeń Psychiatrycznych Szpitala Wolskiego w Warszawie.

Przygotowanie psychoterapeutyczne:

 • z wykształcenia jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • dyplom psychoterapeuty uzyskałam po odbyciu całościowego szkolenia z Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).
 • odbyłam 2-letnie szkolenie z zakresu systemowej pracy psychoterapeutycznej z pacjentami indywidualnymi i rodzinami „Zmiana Systemowa-Zmiana Indywidualna” w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis.
 • uczestniczyłam w kursie „Techniki Terapii Poznawczo–Behawioralnej. Zastosowanie, praktyka, umiejętności” organizowanym przez CBT.
 • ukończyłam „Terapię Poznawczo–Behawioralną Dzieci i Młodzieży” w CBT.

Stale pogłębiam swoją wiedzę, by być coraz lepszym terapeutą, uczestnicząc w superwizji, szkoleniach i  i kursach m.in:

 • Warsztat terapeutyczny Herlene Anderson organizowany przez Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • Seminarium „Praca z rodzinami w podejściu refleksyjno systemowym” prowadzone przez dr Thomasa Kellera w ramach Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • Cykl szkoleniowy „Wybrane zagadnienia współczesnej seksuologii” – prowadzący Wiesław Sokoluk,
 • Trening edukacyjny w konwencji psychoterapii Gestalt w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej Andrzej Szulc,
 • Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Konferencja Trzech Sekcji „Zależność, miłość, separacja”,
 • Międzynarodowa Konferencja: „Momenty zmian- Moments of Movement”.

Prywatnie lubię spakować plecak i pokazywać swoim dzieciom piękno zarówno tych bliskich, jak i dalekich krańców świata.

 

Uprzejmie informuję, iż nie przyjmuję pacjentów, których diagnozowałam w ramach postępowania sądowego.
Jesteś u nas pierwszy raz?
Poznaj naszych specjalistów Jak pomagamy?


Potrzebujesz pomocy w wyborze specjalisty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Śródmieście

ul. Marszałkowska 18 lokal 12
00-590 Warszawa
(wejście na podwórze przy Marszałkowskiej 18, klatka 2, lokal 12)

Godziny pracy recepcji:

poniedziałek: 9:00-21:00
wtorek: 9:00-21:00
środa: 9:00-21:00
czwartek: 9:00-21:00
piątek: 9:00-21:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne