Czym jest dla mnie psychoterapia? 

Psychoterapię postrzegam jako bycie towarzyszem w drodze wspierania indywidualnego procesu rozwoju, lepszego rozumienia siebie, doświadczanych emocji, wprowadzenia konstruktywnych zmian we własnym życiu. Kluczowe jest dla mnie holistyczne postrzeganie pacjenta, z jego uczuciami, myślami, ciałem. Szczególne znaczenie przypisuję relacji terapeutycznej, w której pacjent może doświadczyć akceptującego i empatycznego kontaktu, by mógł korzystać z poczucia własnej sprawczości, możliwości dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Osią mojej pracy jako psychoterapeuty jest podejście humanistyczne.

Pracuję z pacjentami: 

W zawodzie psychologa pracuję od 17 lat. 

Metody pracy: 

 • Prowadzona przeze mnie psychoterapia ma charakter integratywny, wykorzystujący elementy różnych nurtów i szkół terapeutycznych, dobierając znane z nich techniki do bieżących potrzeb pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą i wynikami badań naukowych w tym zakresie. Spotkania odbywają się w bezpiecznym dialogu terapeutycznym.

 Obszary, w których pomagam: 

 • depresja, lęk, przygnębienie, 
 • doświadczanie smutku, wahań nastroju, bezradności,
 • przeżywanie trudności związanych z orientacją seksualną, 
 • sytuacja konfliktu lub rozstania z bliską osobą, 
 • poznanie i zrozumienie siebie, 
 • rozpoznawanie swoich uczuć i emocji, 
 • doświadczanie trudności w relacjach z innymi ludźmi, 
 • utrata kontroli nad swoim życiem, odczuwanie kryzysu egzystencjalnego, 
 • wątpliwości, co do własnej wartości. 

 Moje doświadczenie: 

 • umiejętności zawodowe zdobywałam w placówkach specjalistycznych, zajmując się psychoterapią, diagnozą i pomocą psychologiczną, a także współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz w ramach koordynacji międzynarodowego wolontariatu,
 • Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, 15 lat zatrudnienia jako biegły sądowy psycholog,
 • Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Warszawie, 
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddział Zapobiegania Nawrotom,
 • Szpital Wolski w Warszawie, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Leczenia Zaburzeń Psychiatrycznych, kliniczny staż zawodowy,
 • Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae, projekty wsparcia terapeutycznego i socjalnego dla dorosłych i dzieci żyjących z HIV/AIDS,
 • Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Służby Międzynarodowej AVSI Włochy.

Moje wykształcenie: 

 • psycholog, jednolite studia magisterskie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
 • psychoterapeuta, całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), 
 • psychoterapeuta, 2-letnie szkolenie z zakresu Systemowej Pracy Psychoterapeutycznej z pacjentami indywidualnymi i rodzinami „Zmiana Systemowa-Zmiana Indywidualna”, Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis.

Dodatkowe szkolenia: 

 • Certyfikat, szkolenie EMDR Europe, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo EMDR,
 • „Terapia Poznawczo–Behawioralna Dzieci i Młodzieży” Centrum CBT.
 • „Techniki Terapii Poznawczo–Behawioralnej. Zastosowanie, praktyka, umiejętności” Centrum CBT, 
 • warsztat terapeutyczny Herlene Anderson organizowany przez Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 
 • seminarium „Praca z rodzinami w podejściu refleksyjno-systemowym” prowadzone przez dr Thomasa Kellera w ramach Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 
 • cykl szkoleniowy „Wybrane zagadnienia współczesnej seksuologii” – prowadzący Wiesław Sokoluk, 
 • trening edukacyjny w konwencji psychoterapii Gestalt w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej Andrzej Szulc,
 • liczne szkolenia z zakresu diagnostyki psychologicznej rekomendowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
 • regularny udział w konferencjach zawodowych psychologicznych i psychoterapeutycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz innych wydarzeniach wspierających warsztat pracy zawodowej,
 • Międzynarodowa Konferencja: „Momenty Zmian- Moments of Movement”.

Konsultacje w językach: 

 • polski 

*Uprzejmie informuję, iż nie przyjmuję pacjentów, których diagnozowałam w ramach postępowania sądowego.  

Jesteś u nas pierwszy raz?
Poznaj naszych specjalistów Jak pomagamy?


Potrzebujesz pomocy w wyborze specjalisty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Śródmieście

Ośrodek JA spółka z o.o.  ul. Marszałkowska 18/12, 00-590 Warszawa (wejście na podwórze przy Marszałkowskiej 18, klatka 2, lokal 12)

Godziny pracy recepcji:

poniedziałek: 9:00-20:00
wtorek: 9:00-20:00
środa: 9:00-20:00
czwartek: 9:00-20:00
piątek: 9:00-20:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne