Szanując indywidualność naszych Klientów a także różnorodność Państwa potrzeb i preferencji stworzyliśmy Zespół specjalistów, którzy pracują w różnych nurtach psychoterapeutycznych, mają różnorodne i bogate doświadczenie zawodowe a także specjalizują się w wielu obszarach. Nasi specjaliści pracują w następujących podejściach terapeutycznych: humanistycznym, poznawczo- behawioralnym, psychodynamicznym i systemowym. Wszyscy nasi psychoterapeuci oferują pomoc w zakresie: zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń osobowości, doświadczanych życiowych kryzysów, trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą sytuacji życiowej, obniżonej samooceny, braku akceptacji siebie, trudności w relacjach z innymi ludźmi. Każdy z naszych psychoterapeutów posiada obszar, w którym się specjalizuje (np. zaburzenia odżywiania, uzależnienia od substancji lub czynności, interwencja kryzysowa itd.) Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

Justyna Kaczmarczyk-Nazim
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi. Specjalizuję się w pomocy osobom zmagającym się z lękiem, depresją, zaburzeniami obsesyjno- kompulsywnymi, objawami zaburzeń osobowości a także doświadczającymi braku akceptacji siebie, niskiej samooceny, przeżywającymi życiowe kryzysy czy trudności w relacjach z innymi osobami.
Kamila Czajkowska
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi. Pomagam osobom doświadczającym: depresji, zaburzeń lękowych, trudności w relacjach z innymi, życiowych kryzysów, przemocy w relacjach, braku akceptacji siebie, niskiego poczucia własnej wartości. Znam się także na problematyce uzależnień i pracy z bliskimi osób uzależnionych.
Tomasz Górecki
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15. roku życia, a także z parami. Specjalizuję się w pomocy osobom w sytuacji kryzysu psychicznego, uzależnionym behawioralnie (internet, telefon, hazard, praca, zakupy), doświadczającym beznadziei i myśli samobójczych, cierpiącym z powodu dolegliwości psychosomatycznych oraz zaburzeń osobowości.
Monika Chrupek
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15 r.ż. Pomagam osobom doświadczającym zaburzeń lękowych i depresyjnych, zaburzeń osobowości, życiowego kryzysu, problemów rodzinnych i wychowawczych, nadużywających substancji psychoaktywnych lub uzależnionych. Pomagam także osobom pochodzącym z rodzin, gdzie występuje problem uzależnienia.
Magdalena Krakowian-Rząca
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi indywidualnie, z parami i rodzinami. Pracuję z osobami doświadczającymi trudności natury emocjonalnej, cierpiącymi z powodu dolegliwości somatycznych, mającymi trudności w relacjach (rodzinnych, związkowych, z dziećmi), przeżywającymi życiowy kryzys.
Agnieszka Całka
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi. Specjalizuję się w pomocy osobom, które doświadczają objawów depresyjnych i lękowych, mają trudności w relacjach z innymi, zmagają się z brakiem akceptacji siebie. Pomagam osobom uzależnionym, oraz bliskim osób uzależnionych.
Monika Kisła
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi. Specjalizuję się w zakresie profilaktyki uzależnień i pomocy osobom nadużywającym lub uzależnionym od substancji psychoaktywnych oraz zmagającym się z uzależnieniami behawioralnymi.
Aleksandra Woś-Janik
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 17 r. ż. pomagam osobom zmagającym się z depresją, lękiem, problemami egzystencjalnymi, niskim poczuciem wartości, a także doświadczającym niepewności dotyczącej własnej seksualności, przechodzącym życiowe kryzysy, np. po rozstaniu.
Magdalena Boruc
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi. Pomagam w radzeniu sobie z depresją, zaburzeniami lękowymi zaburzeniami osobowości, poczuciem bezsensu życia, niską samooceną, przebytymi traumami i doświadczanymi kryzysami życiowymi.
Magdalena Zdrodowska
Pracuję stacjonarnie. Pracuję z dorosłymi i młodzieżą od 12 r.ż.. Prowadzę konsultacje wychowawcze dla rodziców. Pomagam osobom zmagającym się z brakiem motywacji, depresją, niską samooceną, lękiem, trudnościami we wzajemnych relacjach. Towarzyszę osobom w kryzysie spowodowanym osobistymi lub zawodowymi problemami oraz traumatycznymi wydarzeniami, zarówno jednorazowymi, jak i długotrwałymi.
Alicja Drobiszewska
Pracuję stacjonarnie oraz online. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Pomagam osobom cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, a także doświadczającym kryzysu, skutków traumatycznych wydarzeń, oraz zmagającym się z uzależnieniem/ bliskim osób uzależnionych.
Magdalena Hasiuk
Pracuję stacjonarnie. Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności związanych z własną seksualnością oraz tożsamością seksualną. Prowadzę też seksuologiczną terapię par. W pracy terapeutycznej pomagam radzić sobie z zaburzeniami lękowymi, depresją, kryzysami osobistymi lub zawodowymi.
Marta Bogusławska-Michniak
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi i z młodzieżą od 16. roku życia. Specjalizuję się w terapii długoterminowej osób dorosłych; doświadczających lęku, niepewności, niskiej samooceny, objawów zaburzeń osobowości. Pomagam rodzinom, które doświadczają kryzysu związanego z wychowaniem dzieci.
Edyta Grzegory
Pracuję stacjonarnie oraz online, z dorosłymi. Pomagam osobom, które zmagają się z zaburzeniami nastroju, w tym depresją, z zaburzeniami lękowymi, obsesyjno- kompulsyjnymi, objawami zaburzeń osobowości, doświadczają poczucia pustki i braku sensu życia, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w relacjach. Ważną częścią mojej praktyki terapeutycznej jest towarzyszenie osobom przechodzącym przez życiowe kryzysy, doświadczającym straty i żałoby.
Paulina Mikołajczyk
Pracuję stacjonarnie i online. Pracuję z osobami dorosłymi. Towarzyszę osobom, które doświadczyły traum zarówno jednorazowych (np. wypadek komunikacyjny), jak i wielokrotnych, dotyczących okresu dzieciństwa i dorosłości.
Dorota Trzaska
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą od 16 r.ż a także z parami. Udzielam konsultacji wychowawczych dla rodziców. Specjalizuję się w pomocy osobom zmagającym się z: zab. lękowo- depresyjnymi, zespołem Aspergera i ich rodzinami, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami behawioralnymi a także doświadczającymi żałoby.
Weronika Rehorowska
Coaching jest dla mnie sposobem na dotarcie do tego, co ważne i co ma wpływ na różne dziedziny życia. O swojej pracy w roli coacha lubię myśleć jako o towarzyszeniu innym w ich procesie dążenia do realizacji swoich celów - zawodowych i osobistych.
Darek Nazim
Coaching jest dla mnie doświadczeniem rozwojowym. Poprzez wykorzystywane narzędzia, atmosferę zaufania i autentyczności pomaga lepiej zrozumieć siebie, skierować energię we właściwe miejsce, wykorzystać swój potencjał do dokonania zmiany.
Potrzebujesz pomocy w wyborze specjalisty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Śródmieście

ul. Marszałkowska 18 lokal 12
00-590 Warszawa
(wejście na podwórze przy Marszałkowskiej 18, klatka 2, lokal 12)

Godziny pracy recepcji:

poniedziałek: 9:00-21:00
wtorek: 9:00-21:00
środa: 9:00-21:00
czwartek: 9:00-21:00
piątek: 9:00-21:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne