[Please see below for English]

Czym jest dla mnie psychoterapia?

Psychoterapia jest drogą do wprowadzenia zmian w życiu. Jest procesem zmiany i wzrostu w bezpiecznej relacji terapeutycznej w zaufaniu i otwartości.

Pracuję z pacjentami:

Pracuję z osobami dorosłymi indywidualnie, z parami i rodzinami.

Metody pracy:

Pracuję w nurcie ericksonowskim. Wykorzystuję metody pracy, które pozwalają na dotarcie do doświadczeń i zasobów niezbędnych do zmiany. W zależności od celu pracy posługuję się różnymi narzędziami.

Obszary, w których pomagam:

 • objawy lęku i depresji , obniżony nastój, brak chęci i energii do życia,
 • budowanie satysfakcjonujących relacji,
 • nauka rozpoznawania i wyrażania emocji w zdrowy sposób,
 • objawy psychosomatyczne,
 • stres i wypalenie zawodowe,
 • rozwój zawodowy,
 • kryzys w pracy i w życiu,
 • konsultacje rodzicielskie, terapia rodzin,
 • patchwork jak sobie z nim radzić?
 • terapia par – para w kryzysie, coaching par,
 • pracuję w obszarze przekazów transgeneracyjnych, praca z genogramem, odkrywanie przekazów rodzinnych.

Moje doświadczenie:

Pracuję w ośrodkach psychoterapeutycznych prowadząc terapię indywidualną, par oraz rodzin. Współpracuję z biznesem w zakresie coachingu, sytuacji kryzysowych oraz obszarów wypalenia zawodowego. Prowadzę szkolenia / warsztaty z zakresu wypalenia zawodowego dla branży medycznej.

Moje wykształcenie:

 • Studia Magisterskie – Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne – Szkoła Główna Handlowa
 • Studia Podyplomowe – Public Relations – Uniwersytet Warszawski
 • Studia Podyplomowe – Zarządzanie zgodnie ze standardami MBA – Szkoła Główna Handlowa
 • Psychologia – Studia Magisterskie – Psychologia Kliniczna – Uniwersytet SWPS
 • Psychoterapia – w trakcie Całościowego Szkolenia z Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim (Akredytacja PTP)

 Certyfikaty:

 • Erickson Coaching International – The Art and Science of Coaching.
 • Roczne Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • Generation Code ® – praca z przekazami transgeneracyjnymi

Dodatkowe szkolenia:

Regularnie biorę udział w szkoleniach i konferencjach w Polsce i za granicą poszerzając swoją wiedzę z zakresu psychoterapii oraz coachingu.

Prowadzona terapia jest poddawana stałej superwizji.

Konsultacje w językach:

 • polski
 • angielski

What is psychotherapy for me?

Psychotherapy is a path towards change in life. It is a transformative and growth-focused process that takes place within a safe therapeutic relationship built on trust and openness.

I work with patients:

I work with adults individually, couples and families.

Working methods:

I work within the Ericksonian approach. I use methods that allow access to the experiences and resources necessary for change. Depending on the goals of the therapy, I use a variety of techniques and approaches.

Areas in which I help:

 • Stress and burnout: I support individuals working in corporate settings, doctors, and those in the medical field
 • Professional development: assisting clients in their career growth
 • Work and life crisis: helping individuals navigate challenging periods in their personal and professional lives.
 • Relationship building
 • Psychosomatics
 • Parenting consultation, family therapy, patchwork
 • Couples therapy – working with couples in crisis or offering coaching to strengthen their relationship
 • Transgenerational work, genograms: exploring and understanding patterns and messages passed down through generations within families

My experience:

I work in psychotherapeutic centers, conducting individual, couples, and family therapy. I cooperate with businesses in coaching, crisis situations, and burnout areas.

My education:

 • Master’s Degree: International Economic Relations – Warsaw School of Economics
 • Postgraduate Studies: Public Relations – University of Warsaw
 • Postgraduate Studies: Management in accordance with MBA standards – Warsaw School of Economics
 • Master’s Degree: Clinical Psychology – SWPS University
 • Currently completing comprehensive training in Psychotherapy at the Polish Erickson Institute (PTP Accreditation)

Certifications:

 • COACHING – Erickson Coaching International – The Art and Science of Coaching.
 • Year-long Studies on Family Therapy at the Polish Erickson Institute
 • Generation Code ®

Other trainings:

I attend various training programs and conferences both domestically and internationally to further expand my knowledge in the fields of psychotherapy and coaching.

The therapy I provide undergoes regular supervision to ensure the highest standard of care and professional growth

Consultations available in languages:

* Polish
* English

 

Jesteś u nas pierwszy raz?
Poznaj naszych specjalistów Jak pomagamy?


Potrzebujesz pomocy w wyborze specjalisty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Śródmieście

Ośrodek JA spółka z o.o.  ul. Marszałkowska 18/12, 00-590 Warszawa (wejście na podwórze przy Marszałkowskiej 18, klatka 2, lokal 12)

Godziny pracy recepcji:

poniedziałek: 9:00-20:00
wtorek: 9:00-20:00
środa: 9:00-20:00
czwartek: 9:00-20:00
piątek: 9:00-20:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne