Coaching

Coaching w Ośrodku JA

W języku polskim nie ma dobrego słowa na coaching, a jako słowo obce, nie jest ono rozumiane w sposób instynktowny, naturalny. Zdążyło też powstać wokół niego sporo stereotypów, a nawet błędnych przekonań.

 Biorąc powyższe pod uwagę, spróbujemy przybliżyć to, jak rozumiemy coaching w Ośrodku JA.

Coaching, jest odpowiedzią na jedną z naturalnych potrzeb człowieka – potrzebę stałego rozwoju, która często odzywa się ze zdwojoną mocą wtedy, kiedy przestaje być zaspokajana. Odzywa się w postaci kryzysu, niezadowolenia, zagubienia, braku poczucia sensu i satysfakcji.

 Co warto wiedzieć o coachingu:

Jest to doświadczenie rozwojowe, które, inaczej niż psychoterapia, pozwala integrować wątki osobiste i zawodowe. 

Powodem podjęcia psychoterapii jest doświadczanie osobistego cierpienia, które objawia się pod postacią emocjonalnych trudności w wielu obszarach życia. Celem psychoterapii jest pogłębiona praca dotycząca funkcjonowania danej osoby we wszystkich obszarach jej życia, poszukiwanie źródeł indywidualnych problemów we wcześniejszych doświadczeniach życiowych, nauka rozpoznawania i wyrażania swoich emocji i potrzeb. W kontakcie z terapeutą Klient ma szansę wrócić do zdrowia psychicznego i bez lęku realizować swoje marzenia i potencjały.

W coachingu podstawą efektywnej pracy jest stabilność emocjonalna Klienta. Temat wokół którego odbywa się proces coachingowy może dotyczyć zarówno życia osobistego, jak i zawodowego, jednak zazwyczaj koncentrujemy się na jednym wybranym obszarze (gdzie cel jest jasno określony). Punkt wyjścia (czyli poznanie aktualnej sytuacji życiowej Klienta) oraz określenie celu pracy to początek coachingu (realizujemy te zadania podczas spotkania konsultacyjnego). Istotą coachingu jest to, co wydarza się “po drodze”, czyli proces rozwojowy odbywający się podczas pracy nad wybranym aspektem życia. Dzięki niemu, poprzez pracę na zdefiniowanym fragmencie, transformacji podlega właściwie każdy aspekt życia, a po zakończonym procesie klient zwykle odczuwa wielopłaszczyznową zmianę na lepsze.

Coaching nie jest procesem długotrwałym. Przyjmuje się, że cykl coachingowy wymaga od 6 do 12 spotkań, w zależności od tematu oraz indywidualnych uwarunkowań i potrzeb klienta. 

Relacja coach – Klient jest relacją partnerską, w której przyjmuje się, że Klient jest w stanie kierować własnym życiem. Rozwój odbywa się w relacji z drugim człowiekiem, a nie w izolacji, co daje Klientowi poczucie niezbędnego wsparcia.

Celem procesu coachingowego w ujęciu ogólnym jest pogłębienie samoświadomości oraz rozwój i ugruntowanie kompetencji niezbędnych do harmonijnego i satysfakcjonującego życia.

Kiedy warto zwrócić się do coacha?

Impuls do podjęcia pracy rozwojowej może pojawić się w wyniku trudnego doświadczenia, poczucia dyskomfortu lub zagubienia w obliczu konfrontacji ze zmianą lub koniecznością podjęcia ważnej decyzji. Nierzadko przychodzi z zewnątrz – na przykład od przełożonych, z którymi jesteśmy w relacji służbowej lub od bliskich, z którymi łączy nas ważna relacja osobista. 

  • Jeśli w jakimś obszarze życia towarzyszy Ci niepewność,
  • Trudność w podjęciu decyzji dotyczącej ważnego obszaru życia czy rozwoju zawodowego,
  • Problem z akceptacją zmiany,
  • Pogarszają się Twoje relacje z otoczeniem
  • Tracisz z oczu sens podejmowanych działań, a nie jest to chwilowe zwątpienie powiązane z czasową niedyspozycją ani stan chorobowy, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

 Obszary pracy w coachingu:

  • Coaching wspierający rozwój profesjonalistów

Wśród naszych klientów znaczącą grupę stanowią wysoko wykwalifikowani profesjonaliści. Zgłaszają się po wsparcie, bo mimo że świetnie sobie radzą zawodowo (w obszarze konkretnych kompetencji, wiedzy merytorycznej, doświadczenia) odczuwają trudności w innych obszarach. Mogą to być trudności związane z budowaniem relacji, funkcjonowaniem w zespole, współpracą, komunikacją… W świecie korporacyjnym obszar ten określa się “kompetencjami miękkimi”. 

Praktyka pokazuje, że próby realizacji celów z pominięciem wagi tych kluczowych kompetencji, na dłuższą metę nie przynoszą pożądanych rezultatów. Coraz częściej to, jak osiągamy cele jest równie ważne jak to, czy jesteśmy skuteczni w ich osiąganiu.

Dlatego, między innymi, warto dbać o równowagę pomiędzy budowaniem siebie jako skutecznego profesjonalisty i dbaniem o rozwój osobisty.

  • Life coaching czy coaching relacji? Coaching kariery czy coaching biznesowy?

Trudno dokładnie określić, czym różni się life coaching od coachingu relacji a coaching kariery od coachingu biznesowego. Rozróżnienie to może być przydatne i istotne na początku procesu, w zależności od tego, w jakim obszarze najbardziej dotkliwy jest dyskomfort, jaki aspekt życia najbardziej potrzebuje wzmocnienia. W miarę pogłębiania pracy, kiedy zajmujemy się tym, co ważne i żywe w danym momencie, punkt wyjścia traci trochę na znaczeniu.

Wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba zmiany, jest też przestrzeń na rozwój.

Niezależnie od rodzaju coachingu podczas tego procesu pracujemy nad rozwojem kluczowych kompetencji, które mają wpływ na jakość życia. Za takie kompetencje uważamy: świadomość własnych potrzeb oraz swoich mocnych stron i posiadanych zasobów, uczenie się jak z nich korzystać, umiejętność określenia „co mi służy a co nie jest dla mnie dobre”, wzmacnianie sprawczości. 

Jak zacząć proces coachingowy?

Podstawą relacji coachingowej jest kontrakt, który określa zakres i sposób pracy pomiędzy klientem a coachem. Jest on zawierany na pierwszej sesji, po wcześniejszym spotkaniu konsultacyjnym.

 Spotkanie konsultacyjne służy omówieniu tematu pracy oraz sprawdzeniu możliwości współpracy pomiędzy Klientem i coachem. Zarówno Klient jak i coach mają prawo nie podjąć współpracy po spotkaniu konsultacyjnym.

 W Ośrodku JA coaching prowadzi:

Darek Nazim 

Spotkanie można umówić samodzielnie poprzez kalendarz na stronie lub przez kontakt z recepcją Ośrodka JA 

Jesteś u nas pierwszy raz?
Poznaj naszych specjalistów Jak pomagamy?


Potrzebujesz pomocy w wyborze specjalisty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Śródmieście

Ośrodek JA spółka z o.o.  ul. Marszałkowska 18/12, 00-590 Warszawa (wejście na podwórze przy Marszałkowskiej 18, klatka 2, lokal 12)

Godziny pracy recepcji:

poniedziałek: 9:00-20:00
wtorek: 9:00-20:00
środa: 9:00-20:00
czwartek: 9:00-20:00
piątek: 9:00-20:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne