Terapia EMDR

Czym jest terapia EMDR?

Terapia EMDR (z ang. Eye Movement Desensitization and Reprocesing) to terapia, w której odkrywamy i niwelujemy wpływ traumatycznych zdarzeń lub urazowych relacji z przeszłości na bieżące funkcjonowanie danej osoby.

EMDR jest rekomendowaną przez WHO i sprawdzoną naukowo metodą pracy z traumą (a raczej z objawami i konsekwencjami przeżytej traumy u danej osoby).

Trauma może dotyczyć pojedynczych lub powtarzających się sytuacji (wypadek komunikacyjny, tragiczna śmierć bliskiej osoby, doświadczanie przemocy, wykorzystanie seksualne itd.). W życiu, w większości z nas zapisywane są także tzw. traumy relacyjne (sytuacje związane ze wstydem, doświadczeniem upokorzenia, odrzucenia lub braku akceptacji osób bliskich), które bardzo wyraźnie rzutują  na to jak czujemy się obecnie w relacjach z innymi osobami w ogóle lub z konkretnymi osobami, w jaki sposób myślimy o sobie, jakie mamy przekonania na własny temat, jakie pojawiają się w nas uczucia w konkretnych okolicznościach.

W terapii EMDR pracujemy nad desensytyzacją (odwrażliwieniem) wspomnień związanych zarówno z przeszłym źródłowym wydarzeniem traumatycznym oraz nad bieżącą sytuacją, w której pojawiają się podobne uczucia, objawy lub przekonania na swój temat. Ważnym etapem pracy w terapii EMDR jest także praca nad przyszłością – gdzie mamy możliwość (po wcześniejszym przepracowaniu przeszłych i teraźniejszych wydarzeń) wpłynąć również na to jak będziemy się czuć w podobnych sytuacjach w przyszłości (np. w przypadku jazdy samochodem po wypadku komunikacyjnym, lub w sytuacji przyszłego wystąpienia publicznego).

Dla kogo jest terapia EMDR?

Desensytyzacja (odwrażliwienie) bolesnych wspomnień powoduje, że zostają one zintegrowane w sieciach naszej pamięci. Oznacza to, że nawet traumatyczne wspomnienia odchodzą do przeszłości (nieprzepracowane wspomnienia traumatyczne są pamiętane przez nas jako ciągle żywe, aktualne, bolesne, wyraźne – nawet jeśli minęło od nich wiele lat). Dzięki temu, że wspomnienia tracą na swej intensywności, nie powodują już i nie wzmacniają w codziennym życiu:

  • trudnych do zniesienia emocji takich jak nadmierna złość, nadmierny lęk, wycofanie emocjonalne,
  • pojawiających się natrętnych wspomnień, skojarzeń, niechcianych myśli związanych z sytuacją urazową,

Terapia EMDR pomaga także w:

  • przepracowaniu somatycznych i behawioralnych objawów lęku/stresu takich jak: bóle brzucha, ból innych obszarów w ciele, lub wręcz całego ciała,
  • radzeniu sobie z uzależnieniami behawioralnymi i uzależnieniami od substancji (które często są wynikiem prób samodzielnego radzenia sobie ze skutkami traumy).

EMDR powinien być terapią pierwszego wyboru przy objawach PTSD, czy konsekwencjach złożonego zespołu stresu pourazowego z ang. CPTSD (Complex PTSD).

 Jak przebiega terapia EMDR?

Podczas początkowych spotkań, jak w przypadku każdej terapii, konieczne jest poznanie historii życia danej osoby. Określamy wtedy obecnie najtrudniejsze obszary funkcjonowania klienta, występujące objawy, źródła cierpienia i dyskomfortu. Następnie nakreślamy cel wspólnej pracy, to co wymaga zmiany. W dalszym etapie łączymy bieżące problemy i objawy z trudnymi wydarzeniami z przeszłości, które są związane z danym tematem. Zazwyczaj w historii jednej osoby jesteśmy w stanie wyodrębnić kilka takich obszarów do pracy.

Po tym początkowym etapie pracy przechodzimy do pracy nad konkretnymi wyłonionymi wcześniej wspomnieniami. Procedura podczas, której odbywa się desensytyzacja jest ściśle określona a terapeuta posługuje się zazwyczaj formularzem, w którym może notować odpowiedzi klienta oraz w odpowiednich momentach zadawać konkretne pytania.

Desensytyzacja odbywa się za pomocą bilateralnej stymulacji obu półkul mózgu poprzez:

  • ruchu gałek ocznych (klient podąża wzrokiem za palcami terapeuty lub wyświetlanym na specjalistycznym urządzeniu – ciągiem świetlnym),
  • pulsatorów (które klient trzyma w dłoniach),
  • tappingu (naprzemiennego dotykania, za zgodą klienta, jego dłoni, lub ramion),
  • sygnałów dźwiękowych (przy użyciu słuchawek).

Procedura podczas, której stosujemy bilateralną stymulację związana jest z przywoływaniem przez klienta bolesnego wspomnienia (ale nie ma tutaj konieczności szczegółowego opowiadania i opisywania tego doświadczenia). Terapeuta na różnych etapach sprawdza z klientem jakie pojawiają się emocje, jakie przekonania na swój temat są związane z tym doświadczeniem, jakie są odczucia z ciała, których klient doświadcza.

Bilateralna stymulacja podczas terapii EMDR jest także wykorzystywana do instalacji pozytywnych przekonań na swój temat (które mają za zadanie zastąpić te negatywne), a także do instalacji przydatnych zasobów oraz bezpiecznego miejsca (które klient może przywoływać w trudniejszych dla siebie chwilach podczas sesji i poza nią).

Jak długo trwa terapia EMDR?

Czas trwania sesji i częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie z klientem. Może się okazać, że sesja 50 minut raz w tygodniu będzie wystarczająca, ale zdarza się również, że terapeuta umawia się z klientem na spotkania 60, 75 lub 90 minutowe (wtedy częstotliwość spotkań może być inna).

Czas trwania terapii EMDR  uzależniony jest od każdego klienta indywidualnie (jakie są jego potrzeby, jak dużo jest tematów do przepracowania, a także jak przebiega sam proces przetwarzania, bo u jednej osoby może być krótszy i mniej intensywny a u innej dłuższy).

Terapeuci EMDR w Ośrodku JA

W Ośrodku JA pracują terapeutki i terapeuci, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia terapii EMDR – ukończone studia z zakresu psychotraumatologii lub psychologii, oraz specjalistyczne szkolenia 1 i 2 stopnia, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo EMDR..

Magdalena Zdrodowska – psycholożka, psychotraumatolożka, terapeutka EMDR (pracuje z dorosłymi i młodzieżą od 12 r.ż.)

Paulina Mikołajczyk – psycholożka, psychotraumatolożka, terapeutka EMDR (pracuje z osobami dorosłymi)

Monika Kisła – pedagożka, psychoterapeutka, terapeutka EMDR (pracuje z dorosłymi)

Aleksandra Woś-Janik – psycholożka, psychoterapeutka w nurcie humanistycznym i integratywnym, terapeutka EMDR

Dorota Trzaska – psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka EMDR (pracuje z dorosłymi)

Edyta Grzegory– psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka EMDR (pracuje z dorosłymi)

Justyna Kaczmarczyk-Nazim – psycholożka, psychoterapeutka, psychotraumatolożka, terapeutka EMDR (pracuje z dorosłymi)

Aniceta Kijewska – psycholożka, psychoterapeutka w nurcie TSR, terapeutka EMDR (pracuje z dziećmi i młodzieżą od 11. roku życia oraz z dorosłymi)

Andrzej Tyszka – psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, praktyk brainspottingu (pracuje z dorosłymi)

Tomasz Luchowski – pedagog, psychoterapeuta systemowy, terapeuta EMDR

Alicja Drobiszewska – psycholożka, psychoterapeutka w podejściu integratywnym, terapeutka EMDR

Zofia Hecht– psycholożka, psychotraumatolożka, terapeutka EMDR

Magdalena Sabała da Silva– psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka EMDR

 

Jesteś u nas pierwszy raz?
Poznaj naszych specjalistów Jak pomagamy?


Potrzebujesz pomocy w wyborze specjalisty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Ośrodek Ja sp. z o.o.

 

Adres:

u. Marszałkowska 18/12

00-590 Warszawa

NIP: 701-119-08-41

REGON: 527858686

KRS: 0001089225

e-mail: biuro@osrodekja.pl

 

Recepcja: 

Recepcja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

tel. +48 799 033 966

e-mail: recepcja@osrodekja.pl