Dla kogo jest psychoterapia indywidualna?

18 lutego 2019 | Autor: Justyna Kaczmarczyk


Psychoterapia indywidualna to pojęcie określające regularne spotkania terapeuty i Klienta. Kierunek tego procesu wyznacza cel formułowany przez Klienta podczas konsultacji psychologicznej.

Dla kogo jest psychoterapia indywidualna?

Zazwyczaj osoby zgłaszające się na psychoterapię indywidualną doświadczają różnych osobistych trudności związanych z:

 • samooceną
 • negatywnym obrazem własnej osoby
 • brakiem akceptacji siebie
 • wewnętrznym krytykiem
 • zablokowaną ekspresją emocji lub impulsywnością
 • nieumiejętnością dotarcia do swoich uczuć lub nazwania ich.

Część Klientów zmaga się również z problemami w relacjach z innymi osobami:

 • trudnościami w komunikacji
 • poczuciem braku zrozumienia, wsparcia, akceptacji ze strony najbliższych i/lub poczuciem niezrozumienia intencji/motywów/zachowań drugiej osoby
 • agresją/przemocą występującą w związku
 • konsekwencjami wychowania w rodzinie, gdzie występowało uzależnienie od alkoholu lub innych używek/zachowań

Dla wielu osób głównym sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego są pojawiające się objawy pod postacią:

 1. złego samopoczucia/depresji
 2. różnego rodzaju objawów lękowych
 3. zaburzeń odżywiania
 4. uzależnień
 5. natrętnych myśli
 6. nadmiernej kontroli
 7. poczucia przymusu wykonywania jakichś czynności

Psychoterapia oferuje też możliwość uzyskania wsparcia, pomocy, towarzyszenia terapeuty w przechodzeniu przez trudne, bolesne doświadczenia życiowe związane np. ze stratą bliskiej osoby, z mierzeniem się z traumą, utratą pracy, czy też innymi kryzysowymi wydarzeniami. W tym miejscu terapeuta decyduje jaka forma pomocy będzie dla Klienta bardziej adekwatna. Być może wymagana będzie interwencja kryzysowa.

Często u podstaw aktualnie doświadczanych przez Klienta trudności leżą minione trudne doświadczenia i bolesne relacje, przeżyte traumatyczne wydarzenia, które domagają się wypowiedzenia, zajęcia się nimi, zrozumienia i „rozliczenia się”.

Czy psychoterapia indywidualna jest dla DDA?

DDA, czyli Dorosłe Dziecko Alkoholika. Osoby szukające pomocy w radzeniu sobie z konsekwencjami życia w rodzinie, gdzie ktoś był uzależniony od alkoholu (lub innych używek), pytają często czy psychoterapia indywidualna jest dla nich. Psychoterapia uzależnień to obszar terapii, który rozwinął się w naszym kraju bardzo silnie proponując różnego rodzaju formy pomocy dla osób uzależnionych jak również dla ich rodzin. Obecnie odchodzi się od takiego stricte „odwykowego” leczenia. Każdy terapeuta powinien posiadać wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia oraz współuzależnienia. Psychoterapia indywidualna to odpowiednia forma pomocy dla DDA oraz osób współuzależnionych. 

Jak działa psychoterapia indywidualna

Pozwala na zajęcie się doświadczanymi przez Klienta problemami, odkrycie źródeł jego cierpienia, poszerzanie samoświadomości na poziomie emocjonalnym i poznawczym. Lepszy kontakt z sobą samym pozwala na zwiększenie poczucia wpływu i odpowiedzialności za swoje życie a tym samym zwiększa elastyczność w dokonywaniu wyborów.
Psychoterapia daje możliwość przyglądania się sobie, a także doświadczania samego siebie oraz otaczającego świata z większą uwagą i świadomością. Pozwala na dostrzeżenie nowych możliwości i znaczeń, poszerzenie swojej samoświadomości, co w efekcie prowadzi do zmiany.

Relacja terapeutyczna w psychoterapii indywidualnej

Psychoterapia jest to delikatny proces, który wymaga czasu, jak również stworzenia przez terapeutę i Klienta relacji opartej na zaufaniu i akceptacji. Stworzenie relacji terapeutycznej to niezbędny element terapii, który pozwala Klientowi na doświadczanie i wprowadzenie zmian. Autentyczny kontakt, zrozumienie i akceptacja to baza terapii.
Każdy Klient ma swoją wyjątkową historię i zmaga się zazwyczaj z rozmaitymi i właściwymi dla siebie trudnościami.

Sesje psychoterapii indywidualnej

Zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu. W szczególnych sytuacjach, jeśli dostrzegamy taką potrzebę, sesje mogą odbywać się częściej. Z uwagi na dynamikę procesu terapeutycznego nie zalecamy spotkań rzadziej niż raz w tygodniu. Jednak zawsze jest to kwestia umowy/kontraktu wypracowanego indywidualnie między terapeutą a Klientem. Standardowa sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.

Psychoterapia to proces, który ma swój przebieg i różne fazy

Wyróżniamy terapię krótkoterminową, średnioterminową i długoterminową. W przypadku terapii krótkoterminowej praca koncentruje się na konkretnym celu, którego osiągnięcie jest realne do zrealizowania w czasie około 12-20 spotkań. Cele te zazwyczaj dotyczą podjęcia ważnej decyzji, poradzenia sobie z zaistniałą w życiu zmianą, kryzysem rozwojowym itp. Jeśli Klient cierpi z powodu depresji, poważnych zaburzeń, zmaga się z głębokim kryzysem lub doświadcza trudności w wielu obszarach swojego życia, wtedy rekomendowana jest dłuższa terapia, która może trwać od pół roku do kilku lat.

Psychoterapia to również dziedzina wiedzy

Posiada swoje kierunki, metody i techniki. U podstaw naszej pracy leżą założenia podejścia humanistycznego. Jednak korzystamy także z doświadczeń innych szkół psychoterapii, starając się integrować podejścia, aby móc w indywidualny sposób podchodzić do doświadczeń każdego Klienta.

Justyna Kaczmarczyk-Nazim- psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka EMDR

Poprzedni wpis
Następny wpis

O autorze

Pracuję stacjonarnie oraz online. Jestem terapeutką humanistyczno- doświadczeniową oraz terapeutką EMDR. Pracuję z osobami dorosłymi. Specjalizuję się w pomocy osobom zmagającym się z lękiem, depresją, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, objawami zaburzeń osobowości a także doświadczającymi konsekwencji przebytej traumy zarówno pojedynczego doświadczenia jak i długotrwałych traum relacyjnych. Pomagam osobom neuroatypowym; zmagającym się z objawami ADHD i ASD w wieku dorosłym.
Jesteś u nas pierwszy raz?
Poznaj naszych specjalistów Jak pomagamy?


Potrzebujesz pomocy w wyborze specjalisty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Ośrodek Ja sp. z o.o.

 

Adres:

u. Marszałkowska 18/12

00-590 Warszawa

NIP: 701-119-08-41

REGON: 527858686

KRS: 0001089225

e-mail: biuro@osrodekja.pl

 

Recepcja: 

Recepcja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

tel. +48 799 033 966

e-mail: recepcja@osrodekja.pl